• Yaz Okulu
    Başvuru Sistemi
    © 2020 - 2021 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
  • Ana Sayfa
  • Duyurular
  • Yazokulu Başvuru
  • Giriş Yap
    Şifrenizi unuttuysanız aşağıdaki mail giriş alanına sisteme kayıt olduğunuz mail adresinizi giriniz ve enter tuşuna basınız. Bu işlemi yaptığınız zaman sistem mail adresinize şifrenizi sıfırlama linki gönderecektir!

  Duyurular

YTU öğrencilerinin Eğitim Planı Harici ders/kredi seçimi durumu hk. 22.07.2020 13:50

YTU Öğrencisi olup Eğitim Planı Harici ders/kredi seçimleri için USIS sisteminde herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur. Seçilen ders ve kredi bilgileri daha sonradan bölümler tarafından işlenecektir.

Yaz Okulu Başvuru Sistemi Öğrenci Başvuru Kılavuzu 20.07.2020 12:00

26.07.2020 saat 23:59'a kadar Yaz Okulu başvuru sistemi açık kalacaktır. 

Yaz Okulu Başvuru Sistemi Kullanma Kılavuzu kullanıcı tiplerine göre aşağıda yer almaktadır. Ayrıca sistemle ilgili yaşadığınız sorunları sol üst köşede bulunan YTÜ logosunun sağında yer alan Mektup simgesini tıklayarak iletebilirsiniz.

Not: YTÜ öğrencileri Ortak Dersleri (Türkçe, İnkılap Tarihi, Matemetik, Fizik, Kimya vb.) seçerken bölüm dersi olarak değerlendirmelidir.

  Ana Sayfa

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
YAZ OKULU

Yaz okulu ders kayıtları hakkında yönetmelik, yönerge, ücret, ders takvimi gibi bilgiler Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın web sayfasında (http://www.ogi.yildiz.edu.tr) duyurulur. Yaz Okulu’nda açılan dersler ise dersi veren bölüm başkanlıklarının web sayfasında ilan edilir.

Amaç
Yaz Okulu, bir eğitim-öğretim yılının normal iki yarıyılının dışında kalan yaz ayları içerisinde uygulanan eğitim-öğretim programı olup, amaçları aşağıdaki gibidir:

a) Üniversitenin eğitim-öğretim olanaklarının yaz aylarında da değerlendirilmesi ve böylelikle öğretim kapasitesi ve verimliliğin arttırılması.
b) Üstün başarılı öğrencilerin daha kısa zamanda mezun olabilmeleri için ek olanak sağlanması.
c) Zaman yetersizliği nedeniyle bazı dersleri alamayan öğrenciler ile aldıkları dersten başarısız olan öğrencilere yeni bir olanak sağlanması ve böylece bölümlerde oluşan öğrenci yığılmalarının önlenmesi.
d) Diğer Yüksek Öğretim Kurumlarında okuyan öğrencilere üniversitemizde okutulan dersleri alma fırsatı verilmesi.
e) Özellikle lisansüstü programlarında, yurtdışından öğretim üyesi istihdam etmek suretiyle programlarımızın çeşitlendirilmesi ve zenginleştirilmesi.


Kontenjan

a) Yaz Okulu’nda önlisans ve lisans programlarında bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 15 (on beş) olmalıdır. Zorunlu ve istisnai hallerde bu sayı ilgili yönetim kurulunca 10 (on) kişiye kadar azaltılabilir. Lisansüstü programlarda ise bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı öğrenci sayısı en az 5 (beş) olmalıdır.
b) Bir derse kayıt yaptıran öğrenci sayısı 50 (elli) den fazla ise bu dersin, aynı gün ve saatte yapılmak üzere başka bir grubu açılabilir.


Kayıt

a) Yaz Okulu’na kayıt, öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz Okulu’nda açılacak derslere kesin kayıt yaptıracak öğrenci, her yıl Üniversite Yönetim Kurulunca belirlenen saat başına Yaz Okulu ücretini öder. Yaz Okulu ücreti ödenmeden ders kaydı ve seçimi yapılamaz. Ders ücretleri http://www.sks.yildiz.edu.tr adresinde yayınlanır.
b) Yaz Okulu’nda ders alacak öğrenci, Yaz Okulu kayıt işlemlerini ilan edilecek süre içinde, ders değişikliği işlemlerini ise Yaz Okulu Ekle-Sil süresi içerisinde tamamlar. Başvurular https://yazokulu.yildiz.edu.tr adresi üzerinden yapılır. YTU Yazokulu Başvuru Sistemi Kayıt kılavuzu duyurular bölümünde yer almaktadır.


Açılan Dersler
Öğrencilerin Yaz Okulu’nda aldıkları dersler, normal yarıyıllarda alınan dersler gibi işlem görür. Yaz Okulu’nda açılan derslerin değerlendirilmesi, YTÜ’nün ilgili programının Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

a) Öğrencilerin, (Yabancı Dil hazırlık sınıfları hariç) Yaz Okulu’nda alacağı derslerin toplamı, çakışmaması koşuluyla, 9 (dokuz) krediyi geçemez.
b) Yaz Okulu’nda, bitirme çalışması dersi açılamaz.
c) Yaz Okulu kapsamında I.ve II. öğretim öğrencileri aynı programa tabidir.
d) Ön koşullu derslere ilişkin uygulama Yaz Okulu’nda da geçerlidir.
e) Yaz Okulu’nda açılan ve kapatılan dersler, ilgili birim tarafından ders ekle-sil süresinin ilk günü sonuna kadar ilan edilir.
f) Yaz Okulu’nda derslere devam zorunludur. Bir dersin daha önceki yarıyıllarda devam koşulu yerine getirilmiş olsa bile Yaz Okulu'nda devam zorunluluğu kaldırılamaz.
g) Devamsızlık sınırı, YTÜ’nün ilgili programının yönetmeliklerinde belirtildiği biçimde uygulanır.


Ücret İadesi

a) Açılan dersler için, ders bırakma (çekilme) / ders silme işlemi uygulanmaz, ücret iadesi yapılmaz.
b) Sadece kapatılan dersler, diğer bir ders ile çakışan, kredi fazlalığı veya kontenjan sınırlaması nedeniyle alınamayan derslerin ücret iadesi yapılır. Ayrıca staj yapan öğrencilerin staj günleri ile çakışması veya sağlık sorunları oluşması durumunda ise derslerin ilk haftası içinde belgelendirmek kaydı ile ücret iadesi yapılır. İade işlemleri duyurusu http://www.sks.yildiz.edu.tr adresinde yayınlanır.

Alert
DANGER!
Success
Warning
Information
Danger
Some Title